Dự án đã thực hiện

Thi công xây dựng lắp đặt Nhà máy Thép Seah 2 KCN Nhơn Trạch 6 - Đồng Nai

Thi công xây dựng lắp đặt Nhà máy Thép Seah 2 nằm trong Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, Đồng Nai. Dự án này thực hiện thi công nhà xưởng, nhà văn phòng và các..

Dự án Grand World Phú Quốc

Dự án Grand World Phú Quốc được công ty TNHH SÁNG SANG tiến hành thi công giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Đây là dự án cho Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, nhà..

Nhà Văn phòng TBS Holding mở rộng

Dự án Nhà Văn phòng TBS Holding mở rộng, được Công ty TNHH SÁNG SANG tiến hành thi công theo dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian 90 ngày. Dự án này do Công ty..

Thay đổi vách ngăn văn phòng làm việc T-BAR tây nhà xưởng dệt nhuộm 1B

Dự án Thay đổi vách ngăn văn phòng làm việc T-BAR tây nhà xưởng dệt nhuộm 1B Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) được Công ty TNHH SÁNG SANG thực hiện..

Công trình xây dựng hệ thống RO

Dự án Công trình xây dựng hệ thống RO là dự án được Công ty TNHH SÁNG SANG tiến hành thi công trong năm 2019, do Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) làm chủ..

Trang trí ngoại tường tòa nhà hành chính của Công ty TNHH COCREATION GRASS CORPORATION VIỆT NAM

Trang trí ngoại tường tòa nhà hành chính của công ty TNHH COCREATION GRASS CORPORATION VIỆT NAM là dự án được Công ty TNHH SÁNG SANG tiến hành thi công trong năm 2019,..

Thi công móng máy nhà máy thép SEAH Nhơn Trạch

Đây là những hình ảnh ở hạng mục thi công móng máy nhà máy thép SEAH Nhơn Trạch, KCN Nhơn Trạch 6, Đồng Nai đang được Công ty TNHH SÁNG SANG thực hiện.

Thi công móng máy nhà máy ống thép Seah

Dự án Thi công móng nhà máy ống thép Seah thực hiện thi công móng máy, nhà xưởng, nhà tiền chế. Địa điểm thực hiện tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Nhà máy sản xuất màng PE Hans vina

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất màng PE HANS VINA được thực hiện vào năm 2016 tại KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Nhà máy sản xuất ống thép Seah

Dự án Nhà máy sản xuất ống thép Seah tiến hành thực hiện xây dựng nhà nhà xưởng của nhà máy, dự án này nằm tại Biên Hòa - Đồng Nai.

Nhà máy nhựa Pusan Nhơn Trạch

Dự án Nhà máy nhựa Pusan Nhơn Trạch thực hiện thi công nhà xưởng, nhà máy nằm trong KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Dự án đã thực hiện

Dự án đã thực hiện

Dự án đã thực hiện

Dự án đã thực hiện

Dự án đã thực hiện